Захист інформації WEB-сторінки

Як один із важливих напрямів захисту інформації, що є власністю держави

Як один із важливих напрямів захисту інформації, що є власністю держави, виділяють розроблення комплексу засобів захисту від несанкціонованого доступу (НСД) до інформації на WEB-сторінці.

Вимоги до побудови комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованій системі (АС), що забезпечує функціонування web-сторінки, викладені в НД ТЗІ 2.5-010-03 "Вимоги до захисту інформації web-сторінки від несанкціонованого доступу".

Згідно НД ТЗІ 2.5-010-03, WEB-сторінка установи може бути розміщена на власному сервері або на сервері, що є власністю оператора. Власник сервера зобов'язаний гарантувати власнику інформації рівень захисту відповідно до вимог даного НД ТЗІ.

Щоб захистити інформацію WEB-сторінки в АС створюються КСЗІ, що є сукупністю організаційних та інженерно-технічних заходів, а також програмно-апаратних засобів, які забезпечують захист інформації.

ТОВ "Нікс" виконує повний комплекс послуг зі створення КСЗІ в  АС для інформації, що розміщена на WEB-сторінці та є власністю держави, починаючи від обстеження середовищ функціонування АС, до супроводження документації під час проведення державної експертизи.