Захист персональних даних

Захист персональних даних є актуальним завданням для багатьох організацій

Захист персональних даних є актуальним завданням для багатьох організацій, яке продиктоване вимогами Закону України № 2297-VI "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року. Закон України "Про захист персональних даних"набрав чинності з 1 січня 2011 року. Закон регулює відносини щодо захисту персональних даних під час їх обробки; необхідність забезпечити безпеку персональних даних, суб'єкта персональних даних, власника  чи  розпорядника бази персональних  даних та третіх осіб,  з ціллю забезпечення функціонування підприємств,  установ  і  організацій  усіх форм власності,    органів   державної   влади   чи   органів   місцевого самоврядування, фізичної особи  і  підприємця,   які   обробляють персональні дані відповідно до закону

Фахівці ТОВ "НікС" виконують повний перелік робіт із створення комплексної системи захисту персональних даних, передбачений Конституцією  України,  Законом України "Про захист персональних даних",  іншими  законами та підзаконними нормативно-правовими  актами, міжнародними договорами України. Компанія надає послуги зі створення захисту персональних даних, які включають в себе всі стадії: від передпроектних робіт, до введення в дію комплексної системи захисту персональних даних та подальшого супроводження.

Надається необхідна консультаційна допомога в питаннях захисту персональних даних.