Створення та атестація комплексу ТЗІ на об'єкті ЕОТ

Для об'єктів електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ), на яких циркулює 

Для об'єктів електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ), на яких циркулює інформація, що становить державну таємницю є обов'язковим створення та атестація комплексу технічного захисту інформації (КТЗІ), який має забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом (ІзОД) від витоку технічними каналами, а саме каналам побічних електромагнітних випромінювань та наводок (ПЕМВН).

Для визначення необхідних заходів захисту інформації від витоку технічними каналами проводиться спеціальне дослідження персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ) по каналам ПЕМВН, при якому визначаються можливі канали витоку інформації. За результатами спеціального дослідження приймається рішення про необхідність встановлення активних та/або пасивних засобів захисту. Після цього проводиться оцінка захищеності інформації з обмеженим доступом від витоку технічними каналами на об'єкті ЕОТ (атестація комплексу ТЗІ).

Під час створення комплексу ТЗІ на об'єкті ЕОТ встановлюється обладнання з Переліку засобів загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність захисту якої визначено законодавством України.

ТОВ "НікС" надає послуги зі створення та первинної атестації комплексів ТЗІ на об'єктах ЕОТ в рамках створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ), а також проводить роботи з періодичної атестації КТЗІ, необхідніть якої визначено чинними нормативними документами системи ТЗІ.

За більш докладною інформацією звертайтеся за контактними телефонами.