Створення КСЗІ в АС

Згідно діючого законодавства України, а саме ст. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006р. №373

Згідно діючого законодавства України, а саме ст. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006р. №373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах":

Захисту в системі підлягає:

  1. відкрита інформація, яка є власністю держави і у визначенні Закону України "Про інформацію" належить до статистичної, правової, соціологічної інформації, інформації довідково-енциклопедичного характеру та використовується для забезпечення діяльності державних органів або органів місцевого самоврядування, а також інформація про діяльність зазначених органів, яка оприлюднюється в інтернет, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі - відкрита інформація);
  2. конфіденційна інформація, яка є власністю держави або вимога щодо захисту якої встановлена законом, у тому числі конфіденційна інформація про фізичну особу (далі - конфіденційна інформація);
  3. інформація, що становить державну або іншу передбачену законом таємницю (далі - таємна інформація).
  4. Для забезпечення захисту цієї інформації, ст. 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" каже:
  5. " інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинна оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством. "

При цьому ст. 9 цього ж Закону визначає "Відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі покладається на власника системи."

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) являє собою сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, програмних і апаратних засобів, які забезпечують захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах у відповідності до вимог нормативно-правових документів в галузі захисту інформації.

ТОВ "НікС" має ліцензію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на виконання робіт в області побудови КСЗІ (ліцензія на "Розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультативних послуг" АB № 307872 від 25.05.07).

ТОВ "НікС" пропонує наступні види послуг у сфері створення КСЗІ:

  1. встановлення та налаштування програмного або програмно-апаратного комплексу засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу та за необхідності прикладного програмного забезпечення;
  2. створення КСЗІ в автоматизованих системах класу 1 та класу 2 на об'єктах інформаційної діяльності 2-ї, 3-ї та 4-ї категорії та підготовка пакету документів на КСЗІ;
  3. супроводження державної експертизи КСЗІ до отримання Експертного висновку та Атестату відповідності;
  4. проведення Державної експертизи КСЗІ АС класів 1 та 2 (для отримання Атестату відповідності).